Print Friendly, PDF & Email

kalender1
Voor het jaar 2015 staan de volgende activiteiten op het programma.

Omschrijving Datum Organisatie
Midwinterdiner zaterdag 17 januari 2015 Toercommissie
Oranjerit zondag 3 mei 2015 Cindy en Gepco
Voorjaarsrit zondag 7 juni 2015 Dorine en Focco
Ruud van der Helm-rit zondag 12 juli 2015 Petra en Frans
Motorweekend vrijdag 28 augustus tot en met maandag 31 augustus 2015 Wilma en Jacco
Najaarsrit zondag 11 oktober 2015 Hannie en Ruud

Ten opzichte van het jaar 2014 hebben we de deelname-bedragen niet veranderd.

De bijdrage voor het jaar 2015 bedraagt voor het gehele seizoen € 30,- per persoon; dit is voor alle ritten tezamen.

Wilt u deelnemen aan alleen een rit, dan betaalt u € 8,- per persoon per rit.

Betaling á contant of vóór de betreffende rit op bankrekening 39.18.73.970 t.n.v. MCDW te Katwijk.

IBAN-nummer: NL74 RABO 0391 8739 70

Voor het motorweekend in augustus / september 2014 geldt een aparte bijdrage; deze wordt bekend gemaakt aan de deelnemers.