Print Friendly, PDF & Email

kalender1

 

 

Voor het jaar 2010 staan de volgende activiteiten op het programma:

Omschrijving Datum Organisatie
Lentediner zaterdag 27 maart 2010 Wilma en Jacco
Oranjerit zondag 2 mei 2010 Dorine en Focco
Voorjaarsrit zondag 13 juni 2010 Cindy en Gepco
Ruud van der Helmrit zondag 18 juli 2010 Annemiek en Marieke
Duitsland-weekend vrijdag 3 september tot en met maandag 6 september Wilma en Jacco
Najaarsrit zondag 3 oktober 2010 Hannie en Ruud

Ten opzichte van het jaar 2009 zijn de deelname-bedragen gelijk gebleven.

De bijdrage voor het jaar 2010 bedraagt voor het gehele seizoen € 30,- per persoon; dit is voor alle ritten tezamen.

Wilt u deelnemen aan alleen de Oranjerit, dan betaalt u € 15,00 per persoon.
Wilt u deelnemen aan alleen een andere rit, dan betaalt u € 7,50 per persoon per rit.

Betaling á contant of vóór de betreffende rit op bankrekening 39.18.73.970 t.n.v. MCDW te Katwijk.

Voor het buitenlandweekend Duitsland geldt een aparte bijdrage; deze wordt bekend gemaakt aan de deelnemers.