Print Friendly, PDF & Email
logo

Onze oude vertrouwde club-eend.

 

MCDW is opgericht op 30 april 1993 als Motor Club Dansschool Waddinxveen en bestond dat jaar uit 6 leden. In de eerste jaren van ons bestaan is het ledental gestaag gegroeid tot 30 leden in 1996. Na 1996 is het ledental langzamerhand gedaald en gestegen; tegenwoordig hebben we zo’n 25 vaste leden.

 

In het jaar 1998 hebben we, gezien de ontwikkelingen, besloten om de naam van de club te veranderen. De leden hebben een aantal namen voorgesteld. Uiteindelijk is (door de leden zelf) gekozen voor de nieuwe naam Motor Club Daddy’s Wish; deze naam is bedacht door Ruud. Hij is reeds lid van MCDW sinds de oprichting in 1993 en behoort daardoor tot “de oude garde” en is ook een zeer gewaardeerd lid.

Als dank voor het bedenken van de nieuwe naam hebben wij gemeend om zijn naam te geven aan een nieuwe jaarlijkse rit: de Ruud van der Helm-rit. Deze rit wordt gereden met ingang van het jaar 1999.

In het jaar 2003 hebben we ons jubileum gevierd middels een motorreis naar Oostenrijk; ook hebben onze leden een echte MCDW-cap ontvangen.